แชร์ Twitter   
1042
  

     ม.พะเยา จัดเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล พร้อมบริการเหตุฉุกเฉินให้กับ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ม.พะเยา,จัดเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล,พร้อมบริการเหตุฉุกเฉินให้กับ,การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย,ครั้งที่,47,ณ,มหาวิทยาลัยพะเยา

กีฬา หนึ่งในกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ก่อให้เกิดคำว่า รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย แต่ในระหว่างการแข่งขันนั้น มักจะเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้ ทั้งเป็นอุบัติเหตุเล็กๆ จนกระทั้งถึงอุบัติเหตุที่ต้องส่งถึงโรงพยาบาล การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตั้งให้ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นคณะกรรมการฝ่ายพยาบาลสนาม ในการเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน และการบาดเจ็บระหว่างแข่งขัน สำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกสถาบันการศึกษา รวมถึงประชาชนที่เข้ามาชมการแข่งขันกีฬา

นางสาวภัทราพร ใจซื่อ พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  กล่าวว่า  “ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ พร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง และรถพยาบาลในการรับ-ส่งผู้ป่วย ซึ่งจะมีจุดปฐมพยาบาลอยู่ทุกสนามการแข่งขันอีกด้วย สำหรับนักกีฬา การอบอุ่นร่างกาย warm up มีความสำคัญมากในการเล่นกีฬา ซึ่งจะเป็นการเตรียมพร้อมร่างกายก่อนที่จะเล่นกีฬา ทำให้เพิ่มความสามารถในการเล่นกีฬา และลดปัญหาการบาดเจ็บระหว่างการเล่นกีฬา รวมทั้งเป็นการป้องกันการบาดเจ็บต่อระบบกล้ามเนื้อและกระดูก และทำให้ระบบโลหิตไหลเวียนได้ดีขึ้น ”

สิทธิในการรักษาเมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขัน สิทธิในการรักษาพยาบาลของนักกีฬาที่บาดเจ็บระหว่างการแข่งขัน สามารถเข้ารับการรักษาที่ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้สิทธิฉุกเฉิน หากได้รับการพิจารณาจากแพทย์ ในกรณีที่มีการเจ็บป่วยทั่วไป สามารถรับการรักษาได้โดยใช้สิทธิการรักษาหลักของตัวนักกีฬาเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่ม ติดต่อศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โทร 0 54 466 758  
ภาพ :   เครือข่ายกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/11/2562 10:58:43

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน