แชร์ Twitter   
710
  

     โรงเรียนสาธิตม.พะเยา จัดกิจกรรมยี่เป็งรำลึกเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมลอยกระทง ประจำปี 2562

โรงเรียนสาธิตม.พะเยา,จัดกิจกรรมยี่เป็งรำลึกเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมลอยกระทง,ประจำปี,2562

วันลอยกระทง ปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมยี่เป็งรำลึก ที่ดำเนินภายใต้โครงการทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขัน กระทงรีไซเคิล และโคมควัน ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ก่อให้เกิดความสามัคคี และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกระทงและโคมควันให้ออกมาสวยงาม โดยมีผลการประกวดดังนี้

  1. รางวัลกระทงรีไซเคิล ระดับชั้นประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ระดับชั้น ป.2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ระดับชั้น ป.5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ระดับชั้น ป.3

  1. รางวัลกระทงรีไซเคิล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ระดับชั้น ม.3.1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ระดับชั้น ม.2.2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ระดับชั้น ม.2.3

  1. รางวัลกระทงรีไซเคิล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ระดับชั้น ม.4.4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ระดับชั้น ม.4.1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ระดับชั้น ม.5.1

  1. รางวัลโคมควัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ระดับชั้น ม.3.3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ระดับชั้น ม.3.2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ระดับชั้น ม.2.1.

 

  1. รางวัลโคมควัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ระดับชั้น ม.5.1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ระดับชั้น ม.5.2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ระดับชั้น ม.4.2
ภาพ :   ทีมสื่อโรงเรียนสาธิตม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/11/2562 11:10:17

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน