แชร์ Twitter   
603
  

     ทีมนิสิต Hybrid จาก SEEN ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

ทีมนิสิต,Hybrid,จาก,SEEN,ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และทีมนิสิต Hybrid ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และวิธีการเลี้ยงเป็ดไข่ ให้กับนักเรียน ภายใต้โครงการ Caltex Fuel Your School โดยมี ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ณ โรงเรียนเจริญใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ภาพ :   จิราภรณ์ ไชยสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    จิราภรณ์ ไชยสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/11/2562 19:45:39

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน