โรงเรียนสาธิตม.พะเยา จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ "ทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์" 18/11/2562 10:58:52น. 355

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่16 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์" ให้แก่นักเรียนระดับชั้นม.4 และม.5 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยาภาพ :   วรการ จันธิมา   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/11/2562 10:58:52

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน