แชร์ Twitter   
318
  

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ธรรมะสุขใจ เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร"

หลวงตาม้า
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมสวดมนต์และปฎิบัติธรรมในโครงการ "ธรรมะสุขใจ เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร" วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคาร ICT มหาวิทยาลัยพะเยา ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/11/2562 10:25:10

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน