แชร์ Twitter   
502
  

     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

จัดนิทรรศการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ "เตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS 63" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจในการเข้าสู่การเรียนระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ภาพ :   รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
ข้อมูล/ข่าว :    สุดารัตน์ แซ่จ๋าว/พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/11/2562 16:46:52

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน