แชร์ Twitter   
221
  

     “UPITI” ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนการสร้างนิสิตผู้ประกอบการภายใต้กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ

UPITI

เมื่อวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี "UPITI" โดย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล รักษาการแทนผู้อำนวยการ และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ณ แสน โฮเทล จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการปฎิบัติงานโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจของสมาชิกเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฎิบัติงาน รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจและสร้างนิสิตให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ภาพ :   นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/11/2562 10:37:39

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน