แชร์ Twitter   
644
  

     นิสิตวิศวกรรมโยธาศึกษาดูงานโครงการก่อสร้าง

ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้าง
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย ได้พานิสิตวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานการทำเสาเข็มเจาะภายในโครงการก่อสร้างถนนสาย จ 1 และ จ 2 ผังเมืองรวมเมืองพะเยา และสาย ค. ผังเมืองรวมชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา และถนนส่วนต่อเชื่อมทางเลี่ยงเมือง จังหวัดพะเยา การศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้เห็นกระบวนการทำงานจริง และมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีที่ได้ศึกษาจากห้องเรียนมากยิ่งขึ้น

คณะฯ ได้รับเกียรติจากนายช่างโครงการ สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท กล่าวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และได้รับเกียรติจากตัวแทนที่ปรึกษาควบคุมงาน บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแนส์ จำกัด และบริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด บรรยายรายละเอียดโครงการและกระบวนการทำเสาเข็มเจาะในครั้งนี้
ภาพ :   ดร. อภิชาต บัวกล้า   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร. อภิชาต บัวกล้า   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/11/2562 11:52:44

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน