แชร์ Twitter   
406
  

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมการวางแผนทางการเงิน

การเงินและการธนาคาร_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

???? มาแล้วววววว !!! โครงการดีๆ สำหรับนิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

?????? โครงการอบรมการอบรมการวางแผนทางการเงินสำหรับนิสิต โครงการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับ การวางแผนทางการเงินเบื้องต้น การถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน รวมไปถึงการถาม-ตอบ คำถาม จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ คุณวัชรินทร์ เพชรมณีนิลใส ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเครือข่ายธนาคารสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562

?? เวลา 08.30-13.00 น. :

?? ณ ห้องภูกามยาว 1 (PKY1) อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา

 

แล้วพบกันนะคะ
ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/11/2562 15:53:49

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน