แชร์ Twitter   
1250
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อักษราภัค ชัยปะละ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

นำเสนอบทความวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อักษราภัค ชัยปะละ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการ ในหัวข้อ “Shut the window but open the door in the midst of blowing wind?”  ในการประชุมวิชาการ “The Transformation of International Institutions and Regimes: Global, Regional and Local Aspects” ณ Hankuk University of Foreign Studies ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2562 ภาพ :   อักษราภัค ชัยปะละ   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/11/2562 15:53:24

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน