แชร์ Twitter   
701
  

ศูนย์บรรณสารและและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ทำกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 7 ส. ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์บรรณสารและและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำทีมบุคลากร แม่บ้าน และรปภ. ประจำศูนย์บรรณสารฯ ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 7 ส. เพื่อส่งเสริมโครงการสำนักงานสีเขียว โดยบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ แม่บ้าน และรปภ.ได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ขุดร่องระบายน้ำ โดยรอบอาคารศูนย์บรรณสารฯ และทำความสะอาดภายในอาคารศูนย์บรรณสารฯ ทั้งหมด จำนวน 5 ชั้น รวมถึงพื้นที่โต๊ะทำงานของบุคลากร อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรม 7 ส. โดยมีการตรวจและให้คะแนนทุกพื้นที่ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 
ภาพ :   วิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    วิไลจันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/11/2562 16:31:32

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน