แชร์ Twitter   
628
  

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้ผ่านกระประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลินจรีย์ รังสยาธร ที่ได้ผ่านการประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 27 ร้อยละ 100 ของเวลาเข้าอบรม  ในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562  ณ โรงแรม Best Western PLUS จังหวัดนนทบุรี  ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน/พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/11/2562 17:54:14

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน