แชร์ Twitter   
1160
  

นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ดร.เอื้อมพร ทิพย์เดช อาจารย์อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด และ ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช นำนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ได้แก่ นางสาวจันทรวิมล โลโต และ นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยตัวแทนนิสิตทั้งสองคนได้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 ซึ่งคัดเลือกจากผู้เข้าประกวด 24 คน และผ่านเข้ารอบ 15 คน ในหัวข้อ “ให้การศึกษา มีค่าเท่ากับให้ชีวิตส่วนรอบที่ 2 เป็นการกล่าวสุนทรพจน์แบบฉับพลัน ในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริตช่วยให้ชีวิตรุ่งเรือง” นิสิตมีเวลาเตรียมตัวพูด 3 นาที โดยผลการตัดสิน มีดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

  1. นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ         มหาวิทยาลัยพะเยา

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

  1. นายณัฐพล คำวัง                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. นางสาวอักษิพร อุมานนท์     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

รางวัลชมเชย

  1. นางสาวจันทรวิมล โลโต       มหาวิทยาลัยพะเยา
  2. นางสาวชฎาพร จิตมณี          มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ข้อมูล / ภาพ : ดร.เอื้อมพร ทิพย์เดช / ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช / อาจารย์อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/
ภาพ :   ดร.เอื้อมพร ทิพย์เดช / ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช / อาจารย์อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.เอื้อมพร ทิพย์เดช / ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช / อาจารย์อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/12/2562 13:36:40

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน