แชร์ Twitter   
609
  

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE)

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ และ ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับ บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี นางดาวนภา สุยะนนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมบุคลากร จำนวน 30 คน ได้ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN OFFICE) รางวัลระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2562 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เตรียมความพร้อมเพื่อรับตรวจประเมิน  สำนักงานสีเขียว ประจำปี 2563 จึงเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ที่ได้ดำเนินงานตามเกณฑ์การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว และในช่วงบ่ายได้เข้าศึกษาดูงานระบบคัดแยกขยะและต้นแบบเทคโนโลยีผลิตขยะเชื้อเพลิงโดยวิธีเชิงกลชีวภาพ โดยมี ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว
ภาพ :   นายนครินทร์ โนรินทร์ (นิสิตฝึกงาน)   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/12/2562 11:32:49

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน