แชร์ Twitter   
766
  

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมสัมมนาระยะสั้น เรื่อง “International Business Practice in Asia-Pacific Region”

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมสัมมนาระยะสั้น เรื่อง “International Business Practice in Asia-Pacific Region”

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตจาก Mountbatten Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 6 คน ที่เข้าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรโครงการอบรมสัมมนาระยะสั้น เรื่อง “International Business Practice in Asia-Pacific Region” ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกับ  วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ และ Mountbatten Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ โรงแรม Conrad ออล ซีซั่นส์ เพลส 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพ   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร / งานวิเทศน์สัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/12/2562 14:48:18

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน