แชร์ Twitter   
934
  

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาการสื่อสารองค์กร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโครงการ GET TO KNOW SPSS ณ ห้างสรรพสินค้า ท็อปส์ พลาซ่า พะเยา

กิจกรรมประกวด
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาการสื่อสารองค์กร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโครงการ GET TO KNOW SPSS ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า ท็อปส์ พลาซ่า พะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ของหลักสูตรฯ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภายในงานนิทรรศการผลงานอาจารย์ นิสิต การแสดงของนิสิต กิจกรรมตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้การเมืองไทย และกิจกรรมประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาพ :   วิทวัส ประเสริฐศักดิ์ ,สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทธิญา จินดาคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/12/2562 16:49:56

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน