แชร์ Twitter   
662
  

โครงการธรรมะสุขใจ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตและบุคลากรในองค์กร

เมื่อวันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น.กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ร่วมกับ กองกิจการนิสิต จัดโครงการธรรมะสุขใจ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตและบุคลากรในองค์กร ที่ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับความกรุณาจากพระครูวินัยธร วรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) นำสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิ และตอบปัญหาธรรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายพวงมาลัย และน้ำปานะ

โครงการในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความสนใจเข้าร่วมสวดมนต์และสอบถามปัญหาธรรมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งได้รับความรับความร่วมจากคณะผู้บริหาร หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดโรงทานต่างๆ ได้แก่ ข้าวต้ม กระเพาะปลา น้ำดื่ม น้ำเต้าหู้ นมกล่อง และขนมต่างๆ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ อีกด้วย
ภาพ :   จาตุรงค์ จำปาเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/12/2562 14:10:04

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน