รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ในกิจกรรม “มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมใจงดรับถุงพลาสติก”

4/12/2562 17:14:37น. 1580
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมใจงดรับถุงพลาสติก

รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ในกิจกรรม “มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมใจงดรับถุงพลาสติก”

มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วยบุคลากรกองอาคารสถานที่  จัดกิจกรรม “มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมใจงดรับถุงพลาสติก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ตามนโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล?อมเพื่อสุขภาวะที่ดี (Green and clean university) และการจัดการขยะพลาสติกของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้บุคลากรและนิสิตตระหนักถึงปัญหาที่เป็นผลกระทบจากขยะพลาสติก ซึ่งในแต่ละวันมหาวิทยาลัยพะเยามีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 5 หมื่นใบ และร้อยละ 80 ของขยะพลาสติกคือ พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง กิจกรรมจะเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกของบุคลากรและนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มงดรับถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งตามร้านค้าในโรงอาหารและร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป และจะดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป

กองอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อม หวังว่าจะเป็นอีกแรงพลังหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกในมหาวิทยาลัยพะเยาให้ลดลงได้อย่างยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา


facebooktwitterline


ภาพ :   ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   
4/12/2562 17:14:37น. 1580
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ในกิจกรรม “มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมใจงดรับถุงพลาสติก”#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน