แชร์ Twitter   
1106
  

สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จับมือเครือข่ายสื่อ เสริมพลังสร้างสื่อเด็ก

NMC_MIS_UP

     นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 9 คน เข้าร่วมออกแบบการพัฒนาสื่อและเนื้อหาสำหรับเด็กและเยาวชน ในกอจกรรม "มดข่าว: การบรรณานิการข่าวและรายการเด็ก ร่วมกับ พะเยาทีวี เครือข่ายต้นกล้าคุณธรรม เครือข่ายเด็กและเยาวชนแม่สาย โรงเร้ยนเชียงคำวิทยาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สื่อ PONY Kids และRaigarrd ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ปนะกอบด้วย การฝึกอบรมปฏิบัติการ โดยวิทยากรมาจากกลุ่มสื่อสารที่มีความเชี่ยวชาญด้านรายการเด็ก และโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ เช่น คุณนิรมล เมธีสุวกุล และคุณเจริญกุล เฉลียวเกรียงไกร และกลุ่มนักวิชาการด้านสื่อและการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังจะมีการออกแบบกองบรรณาธิการร่วม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ และการผลิตรายการสำหรับเด็กผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ

ภาพ :   สาขาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   Pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/12/2562 14:55:00

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน