Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::205

     โรงเรียนสาธิตม.พะเยา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการศึกษา (MOU) โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ประเทศ ไทย-นิวซีแลนด์ -อเมริกา(Memorandum of Understanding) โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา/นิวซีแลนด์ กับองค์กรแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ ประจำประเทศไทย(มูลนิธิ PAX) เพื่อสถาปนาความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับนักเรียนมัธยมศึกษาเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งเยาวชนของทั้ง 3 ประเทศ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร


ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/12/2562 15:00:46

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน