คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงานและร่วมประชุม Global Alliance for Justice Education ครั้งที่ 10 11/12/2562 10:51:33น. 1092

คณะนิติศาสตร์
รศ. ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน คณบดีคณะนิติศาสตร์นำคณะอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ ผศ. ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ. พลอยขวัญ เหล่าอมตะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อ. ปิยอร เปลี่ยนผดุง อ. อุดมศักดิ์ จิระกาลกุลเกษม และ อ. วรลักษณ์ เมืองชู นำเสนอผลงานและร่วมประชุม Global Alliance for Justice Education ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัย Pasudan เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2562 ในหัวข้อ The Actual Justice of the Right to Counsel and the Right to Appeal in the Three Thai Upper Northern Province และ Tackling Advantages abd Obstacles of Using Active Learning Methods at the University of Phayao 
facebook twitter line


ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/12/2562 10:51:33

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน