มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทองและระดับเงิน) ระดับประเทศ

16/12/2562 14:29:32น. 2331
มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทองและระดับเงิน) ระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทองและระดับเงิน) ระดับประเทศ

 

           มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ รองธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ G - Green วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

           โล่เกียรติคุณ G – Green ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) โดยการตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอย่างรู้คุณค่า และมีการจัดการ ของเสียหรือมลพิษอย่างถูกต้อง ซึ่งมีหน่วยงานที่ผ่านการรับรองการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2562 จำนวนทั้งหมด 182 แห่ง แบ่งออกเป็น ระดับทอง 93 แห่ง ระดับเงิน 40 แห่ง และระดับทองแดง 49 แห่ง ในการนี้ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2562 (ระดับทอง) และวิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพมหานคร) ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (ระดับเงิน)

 

           มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าร่วมประกวดในโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ประเทศ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ การเติบโตสีเขียว” (Green Growth) มีสุขภาวะ โดยการพัฒนาพื้นที่ว่างหรือพื้นที่สีเขียวเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาหรือนันทนาการของบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสำนักงานสีเขียวที่ได้รับตราสัญลักษณ์ G-Green ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางต่อไป

facebooktwitterline


ภาพ :   ณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   
16/12/2562 14:29:32น. 2331
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทองและระดับเงิน) ระดับประเทศ#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน