แชร์ Twitter   
1446
  

     ม.พะเยา จัดโครงการจิตอาสา ให้กับ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ม.พะเยา CSR
     วันนี้วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดโครงการ UP CSR สู่ UP CSV ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒๖ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ในการนี้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับโดย พันตำรวจเอกวชิระ พยาน้อย ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ พร้อมกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยาในการช่วยเหลือให้กับ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม)

ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบสิ่งของบริจาคให้กับ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ และ สื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน ตลอดจนนำไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และดำเนินวิถีชีวิตด้วยความพอเพียงอย่างมีความสุข


อีกทั้ง ยังได้มีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย คณะศิลปศาสตร์ เข้ามาดูแล และร่วมพัฒนาในพื้นที่ โดยจัดให้มีการพัฒนาครู เพิ่มเทคนิคการสอน ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ ให้อ่านออกเขียนได้ พร้อมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เด็กได้เข้าถึงสื่อการเรียนการสอน Online ให้เหมือนกับเด็กทั่วไป พร้อมกันนี้ได้มีการมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อมอบให้กับ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/12/2562 16:26:49

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน