Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::398

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12

ค่าย วมว.

ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียดเพิ่มเติม https://sciuscamp12.satit.up.ac.th 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/1/2563 16:13:19

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด