Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::342
  

     พิธีส่งมอบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระบบแรงดัน 115 กิโลโวลต์ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมหาวิทยาลัยพะเยา

พิธีส่งมอบ
เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำโดยนายประพันธ์ ศรีนวล ผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1(ภาคเหนือ) ได้ทำการส่งมอบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระบบแรงดัน 115 กิโลโวลต์ ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีท่านอธิการบดี รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสถียรภาพที่มั่นคง และเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ามหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะไม่กระทบต่อการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และในการนี้คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังถือเป็นการเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี 2563 อีกด้วย ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวจิตตรา สีฆสมิทธิ   
เพิ่มข่าวโดย :   jittra.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/1/2563 17:19:25

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน