แชร์ Twitter   
362
  

     ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2562

สอบกลางภาค

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยาขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบกลางภาค ระหว่าง วันที่ 11 – 25 มกราคม 2563 ผู้ใช้บริการสามารถ ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ และใช้บริการคอมพิวเตอร์ได้ถึงเวลา 20.30 น. การคืนทรัพยากรสารสนเทศนอกเวลาที่กำหนดสามารถคืนได้ที่ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติให้บริการบริเวณด้านหน้าศูนย์บรรณสารฯ    และมีบริการรถเมล์ม่วงส่งผู้ใช้บริการของศูนย์บรรณสารฯ ไปยังหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา เวลา 23.30 น.

วันเวลาเปิดให้บริการ ดังนี้

วันจันทร์ – วันศุกร์   เปิดให้บริการเวลา 08.00 - 24.00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 09.00 - 24.00 น.


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานบริการ 054-466- 705
ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/1/2563 11:29:54

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน