แชร์ Twitter   
385
  

     คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรมหาวิทยาลัยพะเยา

สื่อมวลชนสัญจรมหาวิทยาลัยพะเยา ผลิตภัณฑ์จากมะแขว่น าวไรท์เบอรี่

8 มกราคม 2563: รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ ดร.ภญ.คณาทิพย์ สิงห์สาย รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรม สื่อมวลชนสัญจรมหาวิทยาลัยพะเยา กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับชุมชน-เกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัยพะเยา วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านการวิจัย และนวัตกรรม

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการ สกสว. และ สื่อมวลชน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยในงานมีการโชว์ผลิตภัณฑ์ (signature product showcase) จากหลากหลายคณะ หนึ่งในนั้น คือ ผลิตภัณฑ์จากมะแขว่นและข้าวไรท์เบอรี่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากคณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับชุมชน นอกจากนั้นยังมีการนำเสนอผลงานทางด้านการวิจัย และสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการ สกสว. และ สื่อมวลชน ได้เยี่ยมชมและบันทึกภาพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการวิจัยให้เป็นที่รู้จัก และพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตต่อไป

#คณะเภสัชศาสตร์
#มหาวิทยาลัยพะเยา
#วิจัยและนวัตกรรม
----------------------
??ติดต่อสอบถาม
??www.pharmacy.up.ac.th
??054-466666 ต่อ 3188
FB:
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 
ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/1/2563 12:04:50

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน