แชร์ Twitter   
212
  

นักเรียนสาธิตม.พะเยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทาสีเส้นจราจรขบวนเสด็จฯ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 14-15 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยอาจารย์พิศาล เครือลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมทั้งคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทาสีเส้นจราจรขบวนเสด็จฯ ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำดีด้วยหัวใจ" ณ บริเวณวงเวียนหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

 ภาพ :   ทีมสื่อโรงเรียนสาธิตม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/1/2563 14:06:00

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน