แชร์ Twitter   
346
  

     คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงาน “ฮ่วมบุญ ขึ้นปี๋ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา” โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงาน “ฮ่วมบุญ ขึ้นปี๋ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา” โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมพิธีทางด้านศาสนา และเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต รวมทั้งได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/1/2563 15:04:03

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน