แชร์ Twitter   
822
  

SEEN ร่วมรับฟังบรรยายสิทธิรักษาพยาบาลจากศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 14 มกราคม 2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวต้อนรับ คณะแพทย์ และพยาบาล จากศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มาประชาสัมพันธ์ สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และระบบประกันสังคม ในการเข้ารับรักษา ซึ่งได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ เจ้าหน้า และนิสิต ณ ห้องประชุมชั้น 2 SEEN 1204 มหาวิทยาลัยพะเยา ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/1/2563 15:20:51

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน