Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::114

     นักเรียนสาธิตม.พะเยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสากวาดใบไม้ และจัดการสุนัขบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 14 มกราคม 2563 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.3 (โครงการ วมว.) ร่วมกับกองคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกวาดใบไม้และเก็บขยะ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อลดการเกิดไฟป่าซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 และนอกจากนี้ยังได้ศึกษาการใช้ลูกดอกยาสลบและการจัดการสุนัข โดยนายสัตวแพทย์ จังหวัดพะเยา เพื่อนำสุนัขไปดูแลจัดการต่อไปในแหล่งพักพิงสุนัขมหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพ :   ทีมสื่อโรงเรียนสาธิตม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/1/2563 16:06:37

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน