แชร์ Twitter   
1361
  

มหาวิทยาลัยพะเยาและจังหวัดพะเยา ต้อนรับ ราชองครักษ์สำนักงานราชองครักษ์ ประจำกรมราชองครักษ์ ในการสำรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับจังหวัดพะเยา ต้อนรับ ราชองครักษ์สำนักงานราชองครักษ์ ประจำกรมราชองครักษ์ ในการสำรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (วันที่ 14 มกราคม 2563) เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ จังหวัดพะเยา นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายกมล เชียงวงค์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ในส่วนของมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ ราชองครักษ์สำนักงานราชองครักษ์ ประจำกรมราชองครักษ์ พล.ต.ฉกาจ ประสงค์ พร้อมคณะฯ เข้าสำรวจพื้นที่อาคารหอประชุมพญางำเมือง และประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ อาคารหอประชุมพญางำเมือง สำหรับปีการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยพะเยามีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งสิ้น 4,224 คน
ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/1/2563 18:29:33

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน