แชร์ Twitter   
1010
  

บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบประกันสังคม ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบประกันสังคม ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

        วันนี้ (14 มกราคม 2563) เวลา 13.30 น. บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบประกันสังคม ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายแพทย์กมล ทรายสมุทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์ นางสาวขวัญจิรา ตันเถา นางสาวบุญญาพร กินร และนางสาวณัฐธิชา ราชเนตร์ นอกจากเรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาลแล้ว บุคลากรคณะยังได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบบริการสุขภาพ ความพร้อมทางด้านบุคลากร อาคารสถานที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของศูนย์การแพทย์ฯ รวมถึงสาระความรู้เรื่องโรคต่าง ๆ อีกด้วย ณ ห้องเรียน Teleconference ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทันตกรรม 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่

Website: www.dentistry.up.ac.th

Facebook: www.facebook.com/DentPhayao
ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/1/2563 22:22:42

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน