Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::155

     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันนี้ (15 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. นางสาวเจตนา ตลับศรี หัวหน้างานกิจการนิสิต เป็นตัวแทนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 มกราคม 2563 โดย ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา กองกิจการนิสิต (UPSR) เป็นผู้จัดขึ้น ซึ่งในวันนี้เป็นกิจกรรมทาสีบริเวณขอบถนน เพื่อความสวยงามของภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ด้านหน้าหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 

ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่

Website: www.dentistry.up.ac.th

Facebook: www.facebook.com/DentPhayao


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ , กิติยา เขียวงาม, เจตนา ตลับศรี   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/1/2563 18:51:11

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน