แชร์ Twitter   
3745
  

     มหาวิทยาลัยพะเยา นำร่องเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าแห่งแรกในล้านนาตะวันออก พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้งาน

มหาวิทยาลัยพะเยา นำร่องเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าแห่งแรกของภาคเหนือ พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้งาน

มหาวิทยาลัยพะเยา นำร่องเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าแห่งแรกในล้านนาตะวันออก พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้งาน

วันนี้ (วันที่ 23 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จัดการเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าแห่งแรกของภูมิภาคล้านนาตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์โครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยพะเยาส่งเสริมการนำร่องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจังหวัดพะเยา และพื้นที่ภูมิภาคล้านนาตะวันออก และเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตในเขตพื้นที่ล้านนาตะวันออก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก เลขาธิการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ แก้วประดับ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเยี่ยมชมสถานีฯ  โดยมี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิทยานุภาพ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการฯ หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เยี่ยมชมการสาธิตการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าทั้งระบบ AC และ DC รวมถึงสาธิตเครื่องมือทดสอบต่างๆ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ณ อาคารปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้ามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันนี้นับเป็นความร่วมมือที่สำคัญ ที่เป็นรูปธรรมในการสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนทั่วไป ที่จะปรับมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในจังหวัดพะเยา และจังหวัดในภูมิภาคล้านนาตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นโครงการนำร่องให้แก่สังคมโดยรวม ขอบคุณสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีสถานีอัดประจุไฟฟ้า ขอบคุณบริษัทเดลต้า อีเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน และ บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด ที่ช่วยกันทำให้สถานีอัดประจุ มีความเป็นมาตรฐานสากล ขอบคุณบริษัท แองเจิลเวย์ จำกัด ที่สนับสนุนรถยนต์ต้นแบบในการทดสอบและขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยดีตลอดมา”

สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดำเนินการโดย สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ในการสนับสนุนการลงทุนสำหรับการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ ในการติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ในเขตพื้นที่ภูมิภาคล้านนาตะวันออก และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคล้านนาตะวันออกที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

 


 

 
ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/1/2563 11:58:24

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน