Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::158

     โครงการอบรมความรู้ด้านการทำวิจัย

โครงการอบรมความรู้ด้านการวิจัย
วิทยาเขตเชียงรายขอเชิญผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการทำวิจัย Routine to Research เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านการทำวิจัย ซึ่งจะขึ้นในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาเขตเชียงราย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ

ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   kanjana.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/1/2563 16:15:19

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด