แชร์ Twitter   
1908
  

     การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 (โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการนักเรียนเรียนดี โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการ วมว. โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,593 คน ณ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/1/2563 17:29:58

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน