แชร์ Twitter   
1111
  

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 26 มกราคม 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 สาขาบริหารองค์กร จาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ในวันซ้อมใหญ่งานพิธีพระราชทานปริญญา ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายสมยศ วงษ์ทองสาลี นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ตลอดจนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บัณฑิตและนักศึกษารุ่นน้อง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพ :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    ข่าว : ชัชชญา ถูกจิตร / ข้อมูล : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/1/2563 11:02:21

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน