คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จัดโครงการ “นิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส” 4/2/2563 15:27:43น. 884

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จัดโครงการ “นิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส”

       เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้จัดโครงการ นิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสณ คณะศิลปศาสตร์ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ (CE) มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันตอบปัญหาวัฒนธรรมฝรั่งเศส การประกวดร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส บูธสอนทำอาหารและขนมฝรั่งเศส โดยอาจารย์ Luc Nguyen อาจารย์ชาวฝรั่งเศสประจำคณะศิลปศาสตร์ และบูธกิจกรรมให้ความรู้และเกมส์โดยนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส โดยโครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการแข่งขันทักษะด้านภาษาฝรั่งเศส เผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมฝรั่งเศส โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการแข่งขันและได้รับรางวัลในการประกวดเครื่องแต่งกาย พร้อมกันนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ดูแลและจัดกิจกรรมตลอดทั้งงาน


ผู้ประสานงานโครงการ : อาจารย์จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์ ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

ภาพ / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล : อาจารย์อธิคมน์ จิตรเกษมสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส           

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
ติดตามข่าวสารและดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/
ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์อธิคมน์ จิตรเกษมสุข / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/2/2563 15:27:43

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน