Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::337

     นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้า 2 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากงานกีฬาเขี้ยวสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 (K-NINE GAMES 2020)

นิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานกีฬาเขี้ยวสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 (K-NINE GAMES 2020)
        เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวเจตนา ตลับศรี นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนิสิตคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 10 คน เข้าร่วมงานกีฬาเขี้ยวสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 (K-NINE GAMES 2020) ร่วมกับนักศึกษาทันตแพทย์ จากมหาวิทยาลัยภายในประเทศ 13 สถาบัน ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยต่างสถาบัน ซึ่งนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับเหรียญรางวัลทั้งหมด 2 เหรียญทอง 5 เหรียญเงินและ 1 เหรียญทองแดง จากรายการแข่งขัน ดังนี้

เหรียญทอง
1. รายการวิ่ง 200 เมตร ชาย
2. รายการแบดมินตันชายคู่

เหรียญเงิน
1. รายการวิ่ง 400 เมตร ชาย
2. รายการวิ่ง 4x100 เมตร ชาย
3. รายการวิ่ง 4x200 เมตร ชาย
4. รายการวิ่ง 200 เมตร หญิง
5. รายการแบดมินตันคู่ผสม

เหรียญทองแดง
1. รายการวิ่ง 800 เมตร หญิง

ภาพ :   นทพ.เขมจิรา สุทธรินทร์, สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย   
ข้อมูล/ข่าว :    เจตนา ตลับศรี   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/2/2563 12:41:24

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน