แชร์ Twitter   
1095
  

นิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการแข่งขันโครงสร้างไม้ไอศกรีม ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

โครงสร้างไม้ไอศกรีม ครั้งที่ 14
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แก่นิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการแข่งขันโครงสร้างไม้ไอศกรีม ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาวิศวกร ร่วมกับ มทร.รัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในรายวิชาต่างๆ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิดและยังเป็นการบ่มเพาะลักษณะนิสัยในการวางแผนและการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการระหว่างสถาบันศึกษาต่างๆ ซึ่งในการจัดแข่งขันในครั้งนี้มีนักเรียนนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 46 สถาบัน รวม 102 ทีม
ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/2/2563 15:15:39

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน