แชร์ Twitter   
739
  

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก โดย ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลังจากนั้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหัวหน้างานรับเข้าศึกษา นางสาววิไลลักษณ์ ครุฑปาน บรรยายเรื่อง การแนะแนวการศึกษาต่อและการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา คณะศึกษาดูงานประกอบด้วย คณะครูจำนวน 5 คน และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 35 คน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี และเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/2/2563 11:30:31

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน