แชร์ Twitter   
702
  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วยงานภายนอก ภายใต้โครงการ UP CSR สู่ UP CSV

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการ ได้ให้การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง ให้แก่สถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเก็บข้อมูลของสำนักงาน ซึ่งการให้การสนุบสนุนดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ UP CSR สู่ UP CSV ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/2/2563 15:17:41

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน