คณะนิติศาสตร์จัดโครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 16/3/2563 15:19:51น. 907

คณะนิติศาสตร์จัดโครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล
          คณะนิติศาสตร์จัดโครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย เรื่อง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
ในวันที่ 20, 21, 29 และ 31 มกราคม 2563 รวม 4 ครั้ง และ เรื่อง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและการวัดผลประเมินผล ในวันที่ 10 และ 12 มีนาคม 2563 รวม 2 ครั้ง

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาวิธีการเรียนการสอน และการวัดผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรตลอดการประชุม
facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/3/2563 15:19:51

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน