รายวิชาการศึกษาและส่งเสริมศักยภาพผู้ด้อยโอกาส หลักสูตรศิลปศาสตร (สาขาวิชาพัฒนาสังคม) ชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน ณ มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต

17/3/2563 10:31:11น. 906
ผู้ด้อยโอกาส
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา นิสิตรายวิชาการศึกษาและส่งเสริมศักยภาพผู้ด้อยโอกาส หลักสูตรศิลปศาสตร (สาขาวิชาพัฒนาสังคม) ชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 29 คนพร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน ณ มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาดูงานเรียนรู้การดูแลและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้เปราะบางจากสถานที่จริง ตลอดจนจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่น้อง ๆ ในมูลนิธิฯ ซึ่งจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวเต็มไปด้วยบรรยายกาศการเรียนรู้ ความสุข สนุกสนานและเสียงหัวเราะ โดยในช่วงท้ายนิสิตได้นำสิ่งของที่เปิดรับบริจาคมอบให้กับน้อง ๆ ที่มูลนิธิในครั้งนี้อีกด้วย 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประภาสิริ แสงโรจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    น.ส ศิริลักษร์ สุทธรัฒน์   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
17/3/2563 10:31:11น. 906
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รายวิชาการศึกษาและส่งเสริมศักยภาพผู้ด้อยโอกาส หลักสูตรศิลปศาสตร (สาขาวิชาพัฒนาสังคม) ชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน ณ มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต

#ผู้ด้อยโอกาส #หลักสูตรศิลปศาสตร #พัฒนาสังคม


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน