ตัวแทน Westminster International Group เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา หารือและร่วมสรุปแนวทางในการร่วมมือเพื่อเพิ่มโอกาสเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ 20/3/2563 11:52:59น. 440

ตัวแทน Westminster International Group เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา หารือและร่วมสรุปแนวทางในการร่วมมือเพื่อเพิ่มโอกาสเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา Westminster International Group นำโดย Managing Director  คุณตรีณัฐ  ใจยะสาร  และทีมงาน เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์  พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา และเจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ ประชุมเพื่อหารือและร่วมสรุปแนวทางในการร่วมมือเพื่อเพิ่มโอกาสเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาแท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร / งานวิเทศสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/3/2563 11:52:59

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน