แชร์ Twitter   
405
  

”วิจิตรสุภเปรม” รุ่นที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 19 มีนาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 6 “วิจิตรสุภเปรม” ณ ห้องสมุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้โรงเรียนสาธิตฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษา และหวังว่านักเรียนจะประสบความสำเร็จในด้านต่างๆต่อไป
.
ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ ???? https://www.facebook.com/satitphayao/ ภาพ :   ทีมสื่อโรงเรียนสาธิตม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/3/2563 15:58:57

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน