เจ้าหน้าที่และนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Basic Life Support) ประจำปีการศึกษา 2562

25/3/2563 23:55:09น. 5529
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

วันนี้ ( 25 มีนาคม 2563) เวลา 16.30 น. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง อัญชลี ดุษฎีพรรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรพัฒน์ ธีรโสภณ ผู้ช่วยคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ นำเจ้าหน้าที่และนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Basic Life Support) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษา คณะแพทยศาสตร์ นายพยนต์ ดวงทิพย์ พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน พร้อมทีมพยาบาล ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) เพื่อให้เจ้าหน้าที่และนิสิตทันตแพทย์ที่เข้าร่วมได้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในคลินิกทันตกรรม หรือกรณีพบผู้ป่วยหมดสติ หรือประสบอุบัติเหตุ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือกู้ชีพเบื้องต้นกรณีพบภาวะหัวใจหยุดเต้นได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ และนิสิตทันตแพทย์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาออกไปรับใช้สังคม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรพัฒน์ ธีรโสภณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   
25/3/2563 23:55:09น. 5529
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เจ้าหน้าที่และนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Basic Life Support) ประจำปีการศึกษา 2562

#CPR #Basic Life Support #BLS #การฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน