แชร์ Twitter 
1637
   SDG

     คณะทันตแพทยศาสตร์ ผ่านการรับรองหลักสูตรฯ พร้อมรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรองหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่)  พ.ศ. 2556 และรับรองสถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา ในปีการศึกษา 2563 จากทันตแพทยสภา
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    สรัญญา เทือกธรรมมา   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/3/2563 12:25:13

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน