เปิดรับสมัคร โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตสำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ ปีการศึกษา 2563 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

22/4/2563 17:34:59น. 3268
เปิดรับสมัคร โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตสำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ ปีการศึกษา 2563  เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เปิดรับสมัคร โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตสำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ ปีการศึกษา 2563  เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

          มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตสาหรับข้าราชการทหารและตำรวจ ปีการศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาข้าราชการทหารและตำรวจ ให้ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรี อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับกองทัพไทย และมหาวิทยาลัยพะเยากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร คือ 1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 2) ประกอบอาชีพข้าราชการทหาร หรือ ตำรวจ (ยศนายสิบขึ้นไป) 3) มีประสบการณ์ทางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 4) อายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

สำหรับผู้ที่สนใจ กรอกใบสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th พร้อมทั้งสั่งพิมพ์ใบสมัครและให้ผู้สมัครส่งใบสมัครด้วยตนเองโดยผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดย 1) ข้าราชการทหาร ยื่นใบสมัคร ณ

กองกำลังพล - มณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 5443 1230 ต่อ 72021 2) ข้าราชการตำรวจ ยื่นใบสมัคร ณ ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น โดยให้หน่วยงานรับสมัครดำเนินการรวบรวมใบสมัครส่งให้มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา (www.addmission.up.ac.th) วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เปิดภาคการศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2563

 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   
22/4/2563 17:34:59น. 3268
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เปิดรับสมัคร โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตสำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ ปีการศึกษา 2563 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

#ข้าราชการทหารและตำรวจ #โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตสำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ #มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน